IMG_20190926_180218

Vi nærmer os 300 meter hylder i det nye lagerrum.