Tilslutning af Korsbæk-styringen

April 2019: Da der blev arbejdet på højtryk med at færdiggøre den elektroniske styring af alle Korsbæk-apparaterne