Aktiviteter

Radiohistorisk Forening Ringsted holder årligt en række arrangementer:

 • Siden 13.3.2020 og indtil videre er alle fysiske aktiviteter suspenderet, og der er ikke adgang for medlemmer (eller andre) i klubhusene Sct Hansgade (museet) og på Havemøllevej. Vi vil opgradere mulighederne for at mødes elektronisk.
 • Mandage undtagen helligdage: Mødeaftener i Radiomuseet (Sct. Hansgade 34, ved siden af vandtårnet) kl. 19 til ca. 22.30.
  De faste aktiviteter er:  Sortering af indkomne sager, medlemmer reparerer egne apparater på værkstedet, foretager reparationer (for medlemmer, gratis), foretager overspilninger i AV-Centeret og hyggeligt samvær. Desuden tager en gruppe medlemmer ud på vores lager og registrerer apparater i vores store registreringsdatabase.
 • Hver anden fredag er der sammenkomst for  medlemmer fra klokken 11 til ?. Uformelt samvær, hvor vi hygger os, spiser sammen, drikker kaffe og arbejder med tekniske projekter.
 • Maj,  juni,  juli, aug., og sept./5 måneder holdes Radiomuseet åbent af frivillige  fra RFR og Venneforeningen.
  Åbningstider i 2019 var: Tirsdag, torsdag og søndag fra 11 til 16.
 • Månedsbladet Radioten udsendes af Bjarne Dahlin Nielsen:  via e-mail, med information  om forenings arbejde og arrangementer, e-bladet er typisk   8 sider,  på 10. sæson,  der er udgivet mere end 110 e-blade .
 • I januar/februar/marts  opbygges hvert år nye SÆR-udstillinger.  Den permanente udstilling, som dækker 100 år fra 1900 til 2000, med 40 forskellige temaer, forbedres løbende.
 • I slutningen af april er der Indvielse af museets nye Udstilling.
 • Der arrangeres  årligt et antal Foredrag udvalgte mandags-mødeaftener. Disse aftener omtales under KALENDER.
 • Der arrangeres besøg/sommerudflugt i starten af juni måned.
 • Der arrangeres LOPPE-markeder.
  Næste gang forventes søndag d. 30. august 2020
 • Der arrangeres FÆLLES Juleafslutning for RFR- og VENNE-foreningerne sidste fredag i november måned.
 • Gratis JULEHYGGE-arrangement på museet, sidste søndag eftermiddag før JUL.