Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.radiomuseum.dk.

Indsamling og opbevaring af data i Radiohistorisk Forening Ringsted (RFR)

Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og email-adresse på medlemmer af RFR, bl.a. for at kunne tilsende medlemsbladet “Radioten”, for at kunne indkalde til generalforsamlinger  og for at kunne underrette alle medlemmer, såfremt der skulle ske brud på datasikkerheden.

Vi indsamler endvidere navn, email og telefonnummer på de medlemmer af RFR og Radiomuseets Venneforening, der via en beskyttet hjemmeside har adgang til foreningens IT-systemer.

Oplysningerne slettes ved udmeldelse eller såfremt den pågældende beder om det ved henvendelse til formanden eller kassereren.

Indsamling og opbevaring af data i Radiomuseets Venneforening

Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og email-adresse på medlemmer af Venneforeningen, bl.a. for at kunne tilsende medlemsbladet “Radioten”, for at kunne indkalde til generalforsamlinger  og for at kunne underrette alle medlemmer, såfremt der skulle ske brud på datasikkerheden.


Kontaktformularer

Når du anvender en kontaktformular på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om din IP-adresse. Dette sker udelukkende for at mindske risikoen for spam og misbrug. 

Cookies

Hjemmesiden anvender cookies.

Det drejer sig primært om sessioncookies, der er nødvendige, for at hjemmesiden kan fungeres. Andre cookies kan også forekomme, men ikke tredjepartscookies.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

I tilfælde af brud på datasikkerheden vil vi orientere de potentielt berørte personer per email, såfremt de er kendte, eller via opslag på hjemmesiden, hvis det er os ukendte personer, der kan være berørt.