Radiohistorisk Forening Ringsted

Formål
RFR: Radiohistorisk Forening Ringsted søger:

 • I videst muligt omfang, at udbrede kendskabet til dansk Radio- og TV-fabrikation gennem tiderne.
 • Kontakt med personer, som har været tilknyttet Radio- og TV-fabrikation i Danmark. 
 • Kontakt med  foreninger, museer og samlere i ind- og udland,  for  udveksling af erfaring og information.
 • At indsamle bevaringsværdige apparater og andre radiohistoriske effekter til FORENINGEN’s samling.

Vedtægter for Radiohistorisk Forening Ringsted

 • Bestyrelsen for RFR:
  Formand: Bjarne D. Nielsen  Telefon  57 64 33 85 eller e-mail: bdn@pc.dk
  Næstformand: Martin S. Hansen
 • Kasserer: Bjarne IT Nielsen kasserer@radiomuseum.dk
  Bestyrelsesmedlem:
  Christian R. Hamel (valgt af ZBC Ringsted)
  Bestyrelsesmedlem: Bjarne Christiansen
  Sekretær: Michael Jensen

  Indmeldelse kan ske ved at skrive til foreningen  eller ved at indbetale kontingent (som følger kalenderåret). Husk at oplyse navn, adresse, email og telefon.
 • 350,00 for aktive medlemmer (med stemmeret).
 • 500 kr.  1.000 kr. for sponsorer/firmamedlemmer.
  (hør nærmere om fordelene ved et sådant medlemskab ved at kontakte bestyrelsen)

Kontingentet indbetales til:
Sydbank Registreringsnummer 7045 Konto 1238946,
Radiohistorisk Forening Ringsted