Radiohistorisk Forening Ringsted

Radiohistorisk Forening Ringsted (RFR)

Foreningens formål er at:

1. indsamle
2. restaurere
3. bevare
4. udlåne/udleje
5. arrangere udstillinger og lignende
6. udbrede kendskab til dansk produktion
primært af underholdningselektronik, som har været almindeligt anvendt i hjemmet, samt værktøj, udstyr og litteratur, der har været anvendt hertil.

Vedtægter for Radiohistorisk Forening Ringsted

Referat af ordinær generalforsamling 2019

 • Bestyrelsen for RFR:
  Formand: Bjarne D. Nielsen  Telefon  57 64 33 85 eller e-mail: bdn@pc.dk
  Næstformand: Martin S. Hansen
 • Kasserer: Bjarne  Nielsen kasserer@radiomuseum.dk
  Bestyrelsesmedlem:
  Christian R. Hamel (valgt af ZBC Ringsted)
  Bestyrelsesmedlem: Bjarne Christiansen
  Sekretær: Michael Jensen

  Indmeldelse kan ske ved at skrive til foreningen  eller ved at indbetale kontingent (som følger kalenderåret). Husk at oplyse navn, adresse, email og telefon.
 • 350,00 for personligt medlemskab med fri adgang til museet
 • Ved indmeldelse resten af 2019 udstedes medlemskort for 2020, gælder til 31.12.2020
 • 500 kr.  1.000 kr. for firmamedlemskab med CVR-nummer.
  (hør nærmere om fordelene ved et sådant medlemskab ved at kontakte kassereren)
 • Donationer fra firmaer (med CVR) kontakt venligst kassereren.

Kontingentet indbetales til:
Sydbank Registreringsnummer 7045 Konto 1238946,
Radiohistorisk Forening Ringsted