PIONER-medlemmer

Vi ønsker at sige TAK til de mange betydende personer, som har været baggrunden for udvikling af radio- og TV-apparater i Danmark, samt været med til at sikre en effektiv brancheorganisation  og -uddannelse.

 
1. Geo Cortsen, udnævnelse i 1994.  Redaktør/direktør for RATEKSA (1941- 1974).
For en fornem indsats ved etablering af uddannelse for Radiomekanikere og Radiofaghandlere.


2. Sven Erik Jensen, udnævnelse i 1994.
Chef for Teleinspektionen (ansat i 49 år)
For ydelse af en meget væsentlig indsats for støjbekæmpelse i Danmark.


3. Knud Galle, udnævnelse i 1999.
Redaktør/faglærer.
For en stor indsats ved information og undervisning, samt foredrag om Valdemar Poulsen.


4. Peter Hansen, udnævnelse i 1999.
Teknisk direktør Danmarks Radio.
For en utrættelig indsat ved indføring af fjernsyn i Danmark.


5. Sigurd Bertelsen, udnævnelse i 1999.
Driftsleder ved fa. Lauritz Knudsen.
For et enestående arbejde ved opbygning af LK-samlingen på Elektroteket i København.


6. Bent Møller Petersen, udnævnelse i 2006.
Udviklingsingeniør hos B&O.
For en fremragende indsats ved udvikling af Bang & Olufsens første farvefjernsyn i 1967.


7. Herman Høedholt, udnævnelse i 2006.
Udviklingsingeniør hos: B&O, LL, L&H, Arena og Rank.
For et enestående ingeniørarbejde til gavn for radio-branchen i Danmark, gennem et halvt århundrede.


8. Niels Arne Bjerregaard, udnævnelse i 2007. 
Udviklingsingeniør hos: Ruhe, Neutrofon og Philips.
For et enestående arbejde ved udviklingen af fjernsyn i Danmark.


9. Knud Holst, udnævnelse i 2008.
Udviklingsingeniør hos B&O.
For en meget stor indsats ved udvikling af den første transistorradio fra Bang & Olufsen i 1959.


10. Jacob Jensen, udnævnelse i 2010.
Designer og grundlægger af Jacob Jensen design
Enestående design til radiobranchen gennem 30 år. En helt uvurderlig betydning for Bang & Olufsen.


11. Børge Otzen, udnævnelse i 2010.
Udviklingsingeniør hos Philips, 1942 – 1978.
Fornemt ingeniørvirke gennem 36 år for Philips. Udarbejdelse af mange fine dokumentationer til Radiobranchen.


12. Gunnar Iversen, udnævnelse i 2012.
Ledende salgsmedarbejder i radiobranchen.  1947 – 2001.
Hos: FONA, LL, B&O, ITT, Tandberg og Radiobranchen,  en utroligt imponerende bedrift.


13. Keld Harder, udnævnelse i 2013.
Udviklingsingeniør hos B&O. 1958 – 1993. 
Stor betydning for udvikling af Beolit- og Beomaster apparater,  samt uddannelsen af Radiomekanikere i Danmark.

Erling Nielsen

 

14. Erling Nielsen, udnævnelse i 2014.
Multitekniker hos P&T, Arena, 1955 – 1969.
Stor betydning for oplæring af Arena-lærlinge og for uddannelse af branchens teknikere i betjening af de mange  måleinstrumenter, der blev introduceret i Danmark af firmaerne Instrutek og Instruments.mange  måleinstrumenter, der blev introduceret i Danmark af firmaerne Instrutek og Instruments.

15. Per V. Brüel, udnævnelse i 2014,
Medstifter  af Brüel & Kjær, 1942 – 1992.
Enestående betydning for udviklingen af akustiske måleinstrumenter, som har medvirket til at sikre det høje kvalitetsniveau der har kende-tegnet dansk apparat- og komponent-produktion gennem mere end et halvt århundred. Samt stor indsats for at sikre danske teknikere og ingeniørers høje standard. 
Frede Saltoft

16. Frede Saltoft, udnævnelse i 2014.
Radiotekniker hos Magnavox & Eltra, 1941 – 1974.
Faglig anerkendelse i 1945 hos Magnavox, værkfører hos ELTRA i 1950. Nød stor respekt fra ledelsen og de ansatte i firmaet. Uddannelse af medarbejdere og menneskelighed havde altid højeste prioritet.

Burkal 17

17. Therkild Burkal, udnævnelse i 2015.
Fornemt virke i 42 år for Philips Danmark,
herunder gennemført/sikret et meget stort undervisningsprogram for Radiobranchens teknikere, med stor vægt på faglighed samt værdifulde beslutninger for Philips Service.

18. Per Tidgen, udnævnelse i 2016.
Fornemt virke i 44 år for  Danmarks Radio,  suppleret med en stor forkærlighed for de mange bevaringsværdige teknikapparater.  Efterfulgt af en imponerende indsats for etablering af  DR-Museum.

19. Bent Holm, udnævnelse i 2017, på 100 års dagen. Fornemt virke i 41 år for Philips Radio DK, 1941 – 1982. Udviklede den første FM-forsats AU 1000 i 1951, til FM-starten i DK.
Har hjulpet RFR med mange væsentlige radiohistoriske oplysninger.

20. Knud Erik Dantoft, udnævnelse i 2019, på 90 års dagen. Imponerende virke for S.P. Radio, en enestående indsats gennem mere end 40 år. Medvirkende til at firmaet blev én af de førende Maritim Radioproducenter i det meste af verden.

21. Erik Rhode Andersen, udnævnelse i 2019. For en meget stor indsats for TO-R Radio gennem 12 år, medvirkende til at firmaet
blev én af Danmarks største TV-producenter. samt efterfølgende 34 år som tekniker hos Danmarks Radio, heraf de sidste 10 år som TV-Inspektør for DR’s 9 programafdelinger.

22. Knud Jensen, udnævnelse i 2021. For Et fornemt virke for Radiobranchen i Aarhus-området gennem 35 år, samt en ihærdig indsats for at beskrive branchen i Stor-Aarhus. Kronen på værket har dog været gennem 60 år at opbygge samlingen:
Knuds Old Radios. Vi har overtaget denne unikke samling og lover
at værne om den, samt at mange  apparater vil indgå i vor udstilling.

23. Geert Willendrup, udnævnelse i 2021.  For et fornemt virke for Radiobranchen i København. med ABL-butikkerne gennem en
30 års periode, hvorunder han også udlærte 6 radiomekanikerlærlinge. Kronen på værket har dog været, en meget afgørende medvirken til flytning af Danmarks ældste kystradiostation OXA fra Frederiksholm, samt retablering af stationen på Nyholm.
Her har Geert Willendrup virkelig gjort en forskel.